Chăn nuôi bò sữa

Nguồn sữa AUTILI được thiết lập trong thủ đô nông nghiệp đẹp, màu mỡ và nguyên sơ của Nam Victoria. Đất nông nghiệp của chúng tôi cung cấp các thành phần lý tưởng nhất bao gồm các điều kiện khí hậu, thủy lợi và tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động hàng đầu. Nó chiếm 33% tổng sản lượng sữa tại Úc.